Úvodní strana Co nabízíme

Co nabízíme

Nabízíme kompletní diagnostiky poruch a vad konstrukcí.

Zhotovíme kompletní posudek dokumentující současný stav a příčiny poruchy v dané konstrukci. Zpracujeme posudek, který dostanete v elektronické i tištěné formě včetně veškeré fotodokumentace a protokolů z provedených zkoušek. Zjistíme příčiny poruch a vad v konstrukcích, navrhneme řešení.

Dále nabízíme provedení jednotlivých zkoušek

 • Měření vlhkosti v různých materiálech zabudovaných v konstrukcích.
 • Měření relativní vlhkosti uvnitř budov.
 • Průzkum nepřístupných prostor pomocí snímkování či videozáznamu 5mm sondou.
 • Snímkování pomocí termokamery ? zjišťování tepelných mostů a měření minimálních povrchových teplot.
 • Stanovení soudržnosti materiálů ? odtrhové zkoušky vhodné pro podlahy, omítky, obklady, fasády, lepidla.
 • Diagnostika vlastností betonu pomocí ultrazvuku ? měření hloubky trhlin v betonových podlahách.
 • Nedestruktivní měření pevnosti betonových konstrukcí ? Schmidtovo kladívko.
 • Měření hluku.
 • Měření osvětlení na stavbách a v budovách.
 • Záznam průběhu zkoušky v HD rozlišení.
 • Měření rovinnosti a rozměrové přesnosti.
 • Geometrická přesnosnost staveb a měření průhybů průmyslových podlah včetně diagnostiky jejich stavu.
   

Laboratorní zkoušky

 • Sítové rozbory kameniva 0,063 ? 63 mm.
 • Zkouška zpracovatelnosti betonu rozlitím dle ČSN EN12350-5.
 • Zkouška zpracovatelnosti betonu sednutím dle ČSN EN 12350-3.
 • Zkouška pro stanovení obsahu vzduchu v betonu dle EN 12350-7.